سورو - هرمزگان

سورو (جرون) تاریخ قدیم بندر عباس

عکسهای قدیم بندرعباس

گامرون - ۱۶۶۵-۱۶۸۵

 

                  نمای از شهر بندر عباس

                   حدود سالهای ۱۶۶۵تا ۱۶۸۵

               

 

     ؛  شهر گامرون یا  بندر عباسی   پرسیا      ؛ کار نقاش هلند‌‌‌ی، سی دکر  حدود سالهای ۱۶۶۵ - ۱۶۸۵

  شهری پرشکوه با ساختمانهای چند طبقه  و کشتیهای که در ساحل لنگر انداخته اند  ـ بندری اباد در خلیج فارس ، این تصویری است که نقاش هلندی از بندر عباسی ( گامرون ) به نمایش می گذارد ، در این نقاشی  ساختمانهای  مختلف شماره گذاری شده و در باره انها در پائین نقاشی توضیح داده شده است . شماره ۱- قیرستان هلندها ( که امروزه به محله گور فرنگ معروف است )  شماره ۲-محل سکونت و شرکت هلندی ۳ - محل سکونت انگلیسها  ۴- فرنسوسها  ۵- مسجد  ۷و۸ قلعه یا پادگان و.. برای  اینکه تصویر بهتری از گذشته شهر بندرعباس داشته باشیم  ، روی منطقه های  مختلف زوم کرده ام و نصاویر جداگانه تهیه نموده ام که بترتیب از شرق بندرعباس ان زمان ( منطقه نایبند)  تا غرب بندر عباس  (منطقه سورو ) می توانیم در این تصاویر ببینیم .  به جز تصویر چیزی از ان شکوه و جلال بلقی نمانده ،این همه ابادی چگونه ویران گردید ؟ پاسخ این چراهای بعهده شما عزیزان ! 

 

          ساحل نایبند  ،ماهیگیران در حال بالا کشیدن  تور ماهیگیری

                                      شرق  بندر عباس

                             مرکز شهر   ساختمان مربوط به کمپانی هند شرقی هلند ( فی- او -سی)

        مرکز شهر - ساختمان شماره ۴  محل سکونت فرانسوی ها  -   سمت چپ بالا شماره 5 مسجد

          کشتی های اروپای  -      نمای مرکز شهر از در یا

 

              شرق  بندر عباس   منطقه  سورو   و  نخلستانهای  شمال سورو  ( مغ بالا و مهفوز

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 16:49  توسط چوک سورو  |